«Алтынемел» МҰТП-де жүргізіліп жатқан биотехникалық іс-шаралар: парктің таулы аймақтарындағы тұз жалақтарды толтыру жұмыстары мен жабайы аңдар су ішетін суаттарды тазарту үстінде.