Название Скачать
1 АКТ

 

«Алтын-Емел» МҰТП-і 

РММ-нің бас директорының

«_______» __________ 2021 жылғы

№_______бұйрығымен бекітілген  

 

«Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі РММ  жер учаскесін  ұзақ мерзімді пайдалануға ұсыну туралы тендер құжаттамасы

1 тарау. Кіріспе

Тендердің ұйымдастырушысы, ұлттық парктің учаскелерін және «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі РММ аумағында туристік-рекреациялық мақсаттағы объектілерді ұзақ мерзімді пайдалануға рұқсат алу үшін тендерге қатысуға ниет білдірген тұлғалар тендерлік құжаттаманы (бұдан әрі - тендерлік құжаттама) ұсынады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 қарашадағы № 1063 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік-рекреациялық қызметті жүзеге асыру және туристік-рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін пайдалануға берілген мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің учаскелерін құрылыс алаңдарына пайдалануға жасалған рұқсат беру ережелеріне  сәйкес  (бұдан әрі  - Ережелер).

Тендер тақырыбы

 1. Тендерлік құжаттама тендер қатысушыларына олардың тендерге қатысу шарттары туралы толық ақпарат беруге арналған.
 2. Тендердің ұйымдастырушысы «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі РММ (бұдан әрі - ұлттық парк) болып табылады.
 3. Тендер № 4 лот бойынша ұлттық парктің учаскелері мен «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында туристік-рекреациялық мақсаттағы объектілерді ұзақ мерзімді пайдалануға рұқсат алу үшін тендерге қатысушыларды анықтау мақсатында өткізіледі:

№ 1 Пост маңы (Қапшағай орманшылығы 14 орам 1 телім), пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта.  Көлемі  - 1,5 га.

№ 1 Посттың жоғарғы жағы  (Қапшағай орманшылығы 14 орам 1 телім), пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта. Көлемі - 1,5 га.

Қапшағай су қоймасының жағасы, (Қапшағай орманшылығы 23 орам 1 телім), пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта.  Көлемі 2,5 га.

Қапшағай су қоймасының жағасы, (Қапшағай орманшылығы 23 орам 1 телім), пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта.  Көлемі 2,0 га.

Қапшағай су қоймасының жағасы, (Қапшағай орманшылығы 23 орам 1 телім), пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта. Көлемі 1,5 га.

Ш.Валиханов атындағы бұлақтың маңы (Басши орманшылығы, 18 орам, 1 телім пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта. Көлемі 0,6 га.

Мыңбұлақ кордонының маңы (Мыңбұлақ орманшылығы, 31 орам, 1 телім) пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта. Көлемі 0,5 га

Ақтау тауының бөктері  (Іле орманшылығы, 4 орам, 3 телім) пайдалану түрі рекреация және туристтік мақсатта.Көлемі 2,0 га

 

Қатысушылардың біліктілігі

 1. Тендерге Қазақстан Республикасының азаматтары мен Қазақстан Республикасының шетелдiк емес заңды тұлғалары жiберiледi.
 2. Тендердің қатысушысы тендерлік құжаттамада белгіленген талаптар мен мерзімдерге сәйкес ұлттық паркке тендерлік өтінімді мөрмен бекітілген конвертте дайындайды және тіркеуге ұсынады. Тендер тіркелген сәттен бастап тендерді ұсынған тұлға тендерге қатысушы мәртебесін алады.
 3. Тендерлік комиссияның отырыстарына әлеуетті қатысушының ресми өкілі қатыса алады.

 

2 тарау. Тендерлік құжаттама

Тендерлік құжаттаманың мазмұны

 1. Тендерді ұйымдастырушы тендер қатысушыларына ұсынатын конкурстық құжаттарда:

1) бас жоспарға сәйкес құрылған тендерге шығарылған лоттар (лоттар);

2) тендерді өткізу уақыты мен орны туралы ақпарат;

3) тендерлік өтінімдерді ұсынудың әдісі, орны және мерзімі және олардың қолданылу мерзімі;

4) сайтты пайдалануға беру шарттары, оның тағайындалуы (қосымша №1);

5) жобалық-сметалық құжаттаманы (бұдан әрі - жобалық-сметалық құжаттама) әзірлеу және объектілерді салу мерзімдері;

6) инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің құрылысына, құрылыс алаңының іргелес аумағын абаттандыруға, қабаттардың санына, құрылыста қолданылатын материалдар, құрылыс кезінде пайда болған қалдықтарды орналастыруға қойылатын талаптар (№ 1 қосымша);

7) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес, игеріліп жатқан жер учаскесінде орналасқан жылжымайтын мүлікті бұзумен байланысты барлық шығындардың орнын толтыру туралы талаптар (№ 1 қосымша);

8) аумақты көрсете отырып, жер учаскесін таңдау актілері және учаске сызбаларын қоса беру (қоса беріледі).

 1. Тендерге қатысушы Тендерлік құжаттамада және оның қосымшаларында қамтылған барлық талаптарды, нысандарды, шарттарды және техникалық ерекшеліктерді зерделеуі керек.
 2. Ықтимал қатысушының туристік демалыс объектісі мен оған қатысты аумаққа баруға және тексеруге құқығы бар.
 3. Ықтимал қатысушы өзінің тендерін дайындауға және беруге байланысты барлық шығындарды өз мойнына алады, ал тендерді ұйымдастырушы және ктендерлік комиссия жауап бермейді және тендердің қорытындысы бойынша осы шығындар үшін жауап бермейді.
 4. Конкурстық құжаттаманың көшірмесін тендерді ұйымдастырушы ұсынады.

Тендерлік құжаттаманы түсініктемесі

 1. Тендерлік құжаттаманың жобасы тендер ұйымдастырушының ресми ғаламтор - ресурсында конкурс жарияланғанға дейін күнтізбелік жиырма күн бұрын орналастырылады. Ықтимал қатысушылардың конкурстық құжаттама жобасын алдын-ала талқылау мерзімі он күнтізбелік күнді құрайды.
 2. Тендерлік құжаттамаға қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, конкурсқа қатысушы конкурстық құжаттаманың жобасын орналастырған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы өтінішпен конкурсты ұйымдастырушыға жүгінеді және конкурстық құжаттаманың жобасына ұсыныс енгізеді.

 

3 тарау. Тендер мазмұны

 1. Конкурсқа қатысушы келесі құжаттарды ұсынады (мемлекеттік немесе орыс тілдерінде):

1) лоттар көрсетілген тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінім;

2) жарғының көшірмесі және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе куәлік - заңды тұлғалар үшін, жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) техникалық сипаттамалар (сипаттамалар, жоспарлар, сызбалар мен халықаралық немесе ұлттық стандарттарға, бірыңғай нормалар мен ережелерге сілтемелерді қоса алғанда, ұсынылатын жұмыстар мен қызметтердің техникалық сипаттамаларын сипаттау);


4) жергілікті тұрғындар үшін жаңа жұмыс орындарын құруды және мүгедектерге жағдай жасауды ескере отырып, мемлекеттік табиғи-қорық қорының табиғи кешендері мен объектілерін, сондай-ақ оның аумағында орналасқан тарихи-мәдени мұраны сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған қызметтер мен жұмыстардың тізімі.

5) объектілерді салу кезінде көзделген жұмыстарды орындау талаптарына сәйкес берілген рұқсаттардың көшірмелері немесе олардың көшірмелері қоса беріліп, тиісті рұқсаты бар ұйымдармен жасалған келісімшарттардың көшірмелері;

 

6) қаржылық ресурстардың болуы немесе қарыз қаражаттарына қол жетімділік немесе объектілер үшін жеткілікті тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы құжаттар;

7) құрылыс объектілерінің ұсынылған эскизі (жоба жобасы).

 

4-тарау. Конверттерді тендерлік жапсыру және белгілеу

 1. әлеуетті қатысушы тендерге қатысу туралы өтінім құжаттарын конвертте мөрмен бекітеді. Конвертте:

1) әлеуетті қатысушының аты-жөні және толық пошталық мекен-жайы (егер тендер «кешіктірілген» деп танылса, оны ашылмаған түрде қайтару мақсатында).

2) тендерді  ұйымдастырушы ұйымның атауы және толық пошталық, электрондық мекен-жайы:

индекс 041103, Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Басши ауылы, Маметова к-сі 2, «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі РММ, туризм және эко-ағарту бөлімі.

Байланыс телефоны: 8 (728) 40-45-2-09. электрондық пошта: altynemel.kadr@ mail.ru,

altynemel_turizm @ mail.ru.

 

3) Тендердің толық атауы  «Алтын-Емел» РММ Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі » РММ-нің экономикалық қызметі шектеулі аймағында ұлттық парктің учаскелерін ұзақ мерзімді пайдалануға және туристік-рекреациялық объектілерді салуға арналған рұқсаттар алуға тендер», сондай-ақ «АШПАҢЫЗ» деген сөз қамтылуы керек.

№ 4 лот бойынша - «04» 03.2021 ж. сағат 11.00-ге дейін (тендер хабарландыруына сәйкес конвертті ашу күні мен уақыты көрсетіледі)

 

Тендерлерді ұсыну орны мен мерзімі

 1. Тендерлер ұлттық паркке арнайы немесе пошта арқылы индекс 041103, Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Басши ауылы, көш. Маметова 2, РММ «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі туризм және экологиялық ағарту бөлімі конкурстық өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 03.03.2021 ж., сағат 18.00-ге дейін.
 2. Ұлттық парк (оның жауапты адамы) тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімінен кейін алған барлық тендерлік өтінімдер қабылданбайды, ашылмайды және оларды ұсынған әлеуетті қатысушыларға қайтарылады.

 

Тендерлерді өзгерту және оларды қайтарып алу

 1. Тендерге қатысушы үміткер тендерге өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін тендерге қатысудан бас тарта алады.

Тендерлерді ұсыну

 1. Конкурстық өтінімдер осы Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес ұсынылуы керек.

 

5-тарау. Конкурстық өтінімдерді ашу және бағалау

Тендерлік комиссияның тендерлік конверттерді ашуы

 1. Қатысқан әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері әлеуетті қатысушылардың тізіміне тіркелуі керек.
 2. Тендерлік комиссия барлық келіп түскен әлеуетті қатысушылардың немесе олардың уәкілетті өкілдерінің қатысуымен конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашады
 • сағат 11.00 «04» 03.2021ж.
 • Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Басши ауылы, Маметова к-сі 2 мекен-жайы., РММ «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі.
 1. Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурстық комиссияның хатшысы қатысушы адамдарға бір мезгілде қатысушылардың атаулары мен орналасқан жерлерін, олар қатысуды жоспарлап отырған лоттардың атауларын, конкурсқа ұсынылған құжаттардың тізімін жариялай отырып жүзеге асырады.
 2. Конверттерді ашқан күні тендерлік ұсыныстар салынған конверттерді ашу нәтижелері бойынша конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның барлық мүшелері қол қойған конверттерді ашу хаттамасын жасайды, оның куәландырылған көшірмелері тендерге ықтимал қатысушыларға ұсынылады.

 

Тендерлерді алдын-ала зерделеу және қарастыру


 1. Конкурстық өтінімдерді бағалауды комиссия конверттердіашқанкүнненбастап он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
 2. Тендерге қатысуға басқа өтінім берушілер болмаған кездетендердің жалғыз қатысушысы, осы қағидаларда көзделген талаптарға сайболған жағдайда,тендердің жеңімпазы болып танылады.
 3. Егер конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін комиссия конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес келмейді деп таныса, конкурс өтпеді деп саналады.
 4. Тендердің жеңімпазын оның қатысушылары арасынан таңдау комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда, комиссия отырысында жүргізіледі. Комиссия шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған қатысқан комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысы берілсе, қабылданды деп саналады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп саналады.
 5. Комиссияның кез-келген мүшесі, комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, арнайы пікірін білдіреді, ол жазбаша түрде баяндалады және ұлттық парктің учаскелерін ұзақ мерзімді пайдалануға беру жөніндегі тендердің қорытындылары туралы хаттамаға тіркеледі.

 

6-тарау. Тендер қорытындысы және келісімшарт жасау

 1. Әр лот бойынша өткізілген тендер нәтижелерінің хаттамасына қатысқан барлық комиссия мүшелері, хатшы қол қояды және келесі ақпаратты қамтиды:

1) отырысқа қатысқан комиссия мүшелерінің тізімі;

2) өтініш берушінің аты-жөні және оның заңды мекен-жайы;

3) ұзақ мерзімді пайдалануға берілген жер учаскесінің орналасқан жері мен ауданы;

4) тендерлерді бағалау;

5) комиссияның шешімі.

 1. Тендер қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған сәттен бастап ұлттық парк тендердің жеңімпазына тендердің нәтижелері туралы хабарлама жібереді және он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес туристік-рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін учаскені ұзақ мерзімді пайдалануға келісім шарт (бұдан әрі – келісім шарт) жасайды. Келісім шарт жасалғаннан кейін тендердің жеңімпазы ұлттық парк сайтының пайдаланушысы болып танылады (бұдан әрі - пайдаланушы).
 2. Тендер жеңімпазының оған келісім жасасу туралы хабарлама жіберілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде сәтсіздікке ұшырауы ұлттық парк учаскесін пайдаланудан бас тарту ретінде қарастырылады.

Бұл жағдайда, комиссия ұлттық парктің учаскесін ұзақ мерзімді пайдалану үшін ең жақсы келісім  шарт ұсынған тендерге қатысушыны   анықтайды немесе осы лот, осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен келесі тендерге жіберіледі.

 1. Тендер қорытындылары мен нәтижелер хаттамаларын ұлттық парк тендер өткізу туралы хабарландыру жіберілген сол ақпарат құралдарында, ұлттық парктің ресми интернет-ресурсында жариялайды.
 2. Тендерге қатысушы комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, тендердің нәтижелеріне сот тәртібімен шағым жасай алады.

тендерлік құжаттамада,

 1. Пайдаланушы келісім шарт жасалған күннен бастап 2 ай ішінде эскизге (эскиздік жобаға) сәйкес әзірленген жобалық-сметалық құжаттаманы дайындайды және оны құрылыс кестесімен бірге ұлттық паркке ұсынады. Ұлттық парк жобалық-сметалық құжаттаманы ЖСҚ мен құрылыс кестесін ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бекітеді.
 2. Ұлттық паркпен келісілген жобалық-сметалық құжаттаманы пайдаланушы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-1-бабына сәйкес ведомстводан тыс кешенді сараптамаға жібереді.
 3. Пайдаланушы жобалық-сметалық құжаттама бойынша ведомстволық емес кешенді сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін ұлттық паркті жазбаша түрде алдын ала хабардар ете отырып, нысандардың құрылысын бастайды.
 4. Пайдаланушы жобалық-сметалық құжаттаманы уақтылы әзірлемеген және (немесе) құрылыстың біржақты тәртіппен белгіленген мерзімдерін бұзған жағдайда, учаскені ұзақ мерзімді пайдалану туралы келісім шартта оны біржақты тоқтату үшін негіздер келтірілген. Келісім шарт екі жақтың келісімімен ғана өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Егер келісім шарт жасалмаса немесе тараптардың біреуі келісім шарттан бас тартса, дау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаралады.
 5. Сайтты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушының ұлттық саябақтың учаскесін пайдалану мерзімін ұзартуға құқығы бар.

 

Қосымша №1

 

№ 4 лот бойынша техникалық ерекшелік

Пайдалану үшін учаскелерді жалға беру шарттары, оның нысаналы мақсаты:

 

ЛОТ №4

№ 1 Пост маңы (Қапшағай орманшылығы 14 орам 1 телім), көлемі 1,5 га

Нысаналы мақсаты: визит-орталық, эко-отель, рекреациялық аймағы, автотұрақ, көлікті жалға беру

Аймақ №

Объект атаулары мен талаптары

Техникалық ерекшеліктің мазмұны

1

 

Визит-орталығы

 

 

 

 

 

 

Визит-орталықтың жалпы алаңы:

100 – 500 м2.

Визит-орталықмыналардықамтиды:

1) ақпараттықтақта (анықтамалық);

2) СГТ (дәретханаерлерге./әйелдерге.);

3) тауғасеруендеугеқажетті заттардысату орталығы, кәдесыйдүкені, бөлшексаудадүкені (су және т. б.);

4) қоғамдықтамақтандырупункттері;

5) танымдық орталығы;

6) техникалықбөлмелер (қойма);

7) персоналғаарналғанбөлмелер (гидтержәне т. б.);

8) алғашқымедициналықкөмеккөрсетугеарналғанбөлмелер

9) визит-орталықайналасындағы террассаларды абаттандыру;

10) автокөліккеарналғантұрақ

Визит орталығын құрудың шарты рельефті ескере отырып, оңай салынатын құрылымдарды (шыны, ағаш, тасжәнет.б.) пайдалану болып табылады. Сондай - ақ, визит орталығының айналасын жабдықтау қажет.

Нысанның мақсаты

Визит-орталық ЕҚТА-дағы экологиялық туризмнің базалық инфрақұрылымының негізгі объектісі болып табылады. Ол демалушыларды қарсы алу аймағының маңызды элементі, келушілерді жинау және хабардар ету пункті болып табылады. Визит орталығы келушілер ағынының көлеміне және аумақтың ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі міндеттерді шешуге арналған – басқару және ақпараттық-ағартушылық функцияларды орындаудан бастап рекреациялық қызметтерді көрсетуге дейін.

Қабат

Құрылыстардың қабаттылығы 2 қабаттан аспауы тиіс.

Құрылыс объектілерінің аумағын абаттандыру

Ұлттық парк аумағында өсетін барлық жасыл желектер қорғалуда.

Жасыл желектердің күтіп-баптауына мыналар кіреді:

1) жасыл желектерді отырғызу;

2) ағаштарды әктеу, қоршауларды қырку, өскіндерді жою; 3) гүлзарларды, газондарды орналастыру, оларды арам шөптерден тазарту, шөбін шабу;

4) жасыл желектерді суару;

5) жасыл желектердің зиянкестермен және ауруларымен күресу.

Ұлттық парктің жерлеріндегі ағаштарды кесу ағаш кесу билеті негізінде жүзеге асырылады.

Құрылыс кезінде қолданылатын материалдар

Визит-орталығын салуға арналған негізгі материалдар:

Іргетастар:

Іргетастың түрі мен тереңдігі геологиялық зерттеулерге байланысты есептеу арқылы анықталады.

- қадалар;

- геобұрандылар;

- геотекстильдер;

- габиондар.

Қабырғалар:

1. оқшауланған ағаш каркас;

2. керамикалық және табиғи материалдардан жасалған қалау материалдары;

3. Профильді / желімделген ағаш;

4. бөрене үйі;

5. қаңқа –шатырлы  құрылым.

Шатыр:

- жалпақ (аралас), жабынды

- мырышталған болат, шыны-рубероидты жабын; табиғи материалдар, оның ішінде өсімдік топырағын пайдалану;

- мырышталған болаттан жасалған жабындымен, шыны талшықтан жасалған битуминозды жабынмен («жұмсақ плиткалар»), саздан жасалған плиткалармен, тақтатастың немесе табиғи материалдардың өңделген тақтайшаларымен (қамыс, сабан, ағаш черепица), соның ішінде өсімдік топырағын қолданумен;

- тентті шатыр жабыны.

Құрылыс кезеңі

2021

Автотұрақ

Автотұрақ – тұрақ орындарын орналастыру және ұйымдастыру кіреді.

Эко- қонақ үй

Эко- қонақ үй (отель): қонақтарға уақытша орналастыру қызметін, сонымен қатар бос уақытты, тамақтануды, экскурсияны және басқаларды ұйымдастыруға арналған қосымша қызметтерді ұсынатын, ауылда немесе шағын қалаларда орналасқан шағын мамандандырылған орын (мекеме)

Жалпы талаптар:

Эко-қонақ үйлер  Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, атқарушы билік органдарының нормативтік құжаттарының, сондай-ақ осы стандарттың талаптарын сақтауы керек.

Аумаққа қойылатын талаптар:

Эко-қонақүйлерге жаяу жүргінші жолдары, соқпақтар, әр түрлі көлік түрлері үшін кірме жолдар - автомобильдер, автобустар, қайықтар және т.б. Мүмкіндігінше, аумақта автокөліктер, велосипедтер және басқа көлік түрлері үшін қауіпсіз тұрақтар болуы керек. Эко-қонақ үйде мүгедектер арбасына арналған пандус болуы керек.

Қонақ үйге тиесілі және іргелес  аумақ абаттандырылуы керек.

Қонақ үйдің аумағында рекреациялық-экономикалық аймақ бөлу керек.

Рекреациялық және коммуналдық аймақтар ұқыпты  болып және ретсіздік болмауы керек.

Рекреациялық аймақта демалуға арналған орындар, спорт ойындары, балаларға арналған ойын алаңдары, бассейндер, оның ішінде уақытша бассейндер, өртке арналған аймақ (орын), отқа тамақ пісіруге арналған қондырғылар, мысалы: барбекю және т.б.

Эко-қонақ үй-жайлары.

Эко-қонақ үйде қонақтардың тұру аймақтарын, меншік иелерінің (менеджерлердің) тұру аймақтарын және бірлесіп тұру аймақтарын анықтау қажет.

Мүмкіндігінше, қонақ үйдің үй-жайлары функционалды түрде бөлінуі керек: ұйқы, демалу және көңіл көтеру, тамақ дайындау және тамақтану, жеке гигиена және т.б.

Қонақ үйде мыналарды атап өту керек:

- жалпы бөлме (қонақ бөлме);

- асхана және ас үй / ас үй.

Құрылыс кезінде қолданылатын материалдар

Визит-орталығын салуға арналған негізгі материалдар:

Іргетастар:

Іргетастың түрі мен тереңдігі геологиялық зерттеулерге байланысты есептеу арқылы анықталады.

- қадалар;

- геобұрандылар;

- геотекстильдер;

- габиондар.

Қабырғалар:

1. оқшауланған ағаш каркас;

2. керамикалық және табиғи материалдардан жасалған қалау материалдары;

3. Профильді / желімделген ағаш;

4. бөрене үйі;

5. қаңқа –шатырлы  құрылым.

Шатыр:

- жалпақ (аралас), жабынды

- мырышталған болат, шыны-рубероидты жабын; табиғи материалдар, оның ішінде өсімдік топырағын пайдалану;

- мырышталған болаттан жасалған жабындымен, шыны талшықтан жасалған битуминозды жабынмен («жұмсақ плиткалар»), саздан жасалған плиткалармен, тақтатастың немесе табиғи материалдардың өңделген тақтайшаларымен (қамыс, сабан, ағаш черепица), соның ішінде өсімдік топырағын қолданумен;

- тентті шатыр жабыны.

Рекреациялық аймағы 

Қонақ үйдің аумағында рекреациялық-экономикалық аймақ бөлу керек.

Рекреациялық және коммуналдық аймақтар ұқыпты  болып және ретсіздік болмауы керек.

Рекреациялық аймақта демалуға арналған орындар, спорт ойындары, балаларға арналған ойын алаңдары, бассейндер, оның ішінде уақытша бассейндер, өртке арналған аймақ (орын), отқа тамақ пісіруге арналған қондырғылар, мысалы: барбекю және т.б.

Эко-қонақ үй-жайлары.

Құрылыс кезеңі

2021

       № 1 Пост жоғарғы жағы  (Қапшағай орманшылығы 14 орам 1 телім), көлемі 1,5 га

Нысаналы мақсаты: глэмпинг, сұнқар тұқымбағы, бүркітші мұражайы.

2

Глэмпинг

Глэмпинг-қоғамдықтамақтанупунктінқосаалғанда, 10-нан 40 шаршыметргедейін 10-20 нөмірден 60 орынғадейінқамтамасызететін, барлықжайлылықпенжабдықталғанжайлытұрғынүйменжайластырылғантабиғатдемалысы

Жалпы талаптар:

 Глэмпингі құрудың шарты-рельефті ескере отырып, жеңіл конструкцияларды (шыны, ағаш, тас және т.б.) пайдалану.Әр климаттық аймақ пен жағдай үшін белгілі бір материалдар қолайлы. Барлық шешімдердің негізі әртүрлі технологиялар бойынша жиналған қаңқалы үйлер, модульдік құрылымдар.

Екінші нұсқа әр түрлі деңгейдегі ағаш материалдарын пайдалану (құрғақ ағаш, желімделген ағаш және т.б.).).

Табиғи материалдарды пайдалану қажет.

Тасымалдау шығындарын азайту және материалдардың жергілікті ортаға теріс сыртқы әсер ету қаупін азайту үшін аймақта қол жетімді материалдарды пайдалану керек.

Қабат

 Бір қабатты құрылыс

Құрылыс кезеңі

2021

Сұнқар тұқымбағы

Сұнқар тұқымбағы. виварий егеуқұйрық(жыртқыш құстарды тамақтандыруға) өсіруге арналған тұқымбақ, тамақ беру пункті, оқу сыныптар, ит тұқымбағы, жалпы көлемі 100-200 м2, 

Бүркітші мұражайы

Бүркітші мұражайы. Мұражай экспонаттарын қоятын ғимарат, тарих ескерткіштері, бюсттар мен статуя туратын алаң, жер көлемі 100-200 м2

Қапшағай су қоймасының жағалауы, (Қапшағай орманшылығы 23 орам 1 телім), көлемі 2,5 га

Нысаналы мақсаты:  глэмпинг.

     3

Глэмпинг

Глэмпинг-қоғамдықтамақтанупунктінқосаалғанда, 10-нан 40 шаршыметргедейін 10-20 нөмірден 60 орынғадейінқамтамасызететін, барлықжайлылықпенжабдықталғанжайлытұрғынүйменжайластырылғантабиғатдемалысы

Жалпы талаптар:

 Глэмпингі құрудың шарты-рельефті ескере отырып, жеңіл конструкцияларды (шыны, ағаш, тас және т.б.) пайдалану.Әр климаттық аймақ пен жағдай үшін белгілі бір материалдар қолайлы. Барлық шешімдердің негізі әртүрлі технологиялар бойынша жиналған қаңқалы үйлер, модульдік құрылымдар.

Екінші нұсқа әр түрлі деңгейдегі ағаш материалдарын пайдалану (құрғақ ағаш, желімделген ағаш және т.б.).).

Табиғи материалдарды пайдалану қажет.

Тасымалдау шығындарын азайту және материалдардың жергілікті ортаға теріс сыртқы әсер ету қаупін азайту үшін аймақта қол жетімді материалдарды пайдалану керек.

Қабат

 Бір қабатты құрылыс

Құрылыс кезеңі

2021

Қапшағай су қоймасының жағалауы, (Қапшағай орманшылығы 23 орам 1 телім), көлемі 2,0 га

Нысаналы мақсаты: глэмпинг, кемпинг

 

4

Глэмпинг

Глэмпинг-қоғамдықтамақтанупунктінқосаалғанда, 10-нан 40 шаршыметргедейін 10-20 нөмірден 60 орынғадейінқамтамасызететін, барлықжайлылықпенжабдықталғанжайлытұрғынүйменжайластырылғантабиғатдемалысы

Жалпы талаптар:

 Глэмпингі құрудың шарты-рельефті ескере отырып, жеңіл конструкцияларды (шыны, ағаш, тас және т.б.) пайдалану.Әр климаттық аймақ пен жағдай үшін белгілі бір материалдар қолайлы. Барлық шешімдердің негізі әртүрлі технологиялар бойынша жиналған қаңқалы үйлер, модульдік құрылымдар.

Екінші нұсқа әр түрлі деңгейдегі ағаш материалдарын пайдалану (құрғақ ағаш, желімделген ағаш және т.б.).).

Табиғи материалдарды пайдалану қажет.

Тасымалдау шығындарын азайту және материалдардың жергілікті ортаға теріс сыртқы әсер ету қаупін азайту үшін аймақта қол жетімді материалдарды пайдалану керек.

Қабат

 Бір қабатты құрылыс

Құрылыс кезеңі

2021

Кемпингтер

Кемпинг-бұл туристерге арналған жабдықталған лагерь, шатырлар, автотұрақтар мен дәретханалар бар. Жұмыс істеуі кемпинг негізделген өзіне-өзі қызмет көрсетуі. Лагерьге қызмет көрсету саласының коммерциялық инфрақұрылымы да кіруі мүмкін.

Жалпы талаптар:

Кемпингтер, олардың түріне, қызмет көрсету деңгейіне және мамандануына қарамастан, келесі міндетті (базалық) өлшемдерге сәйкес келуі керек:

- Кез келген орналастыру объектілері мен кемпинг құрылыстары арасындағы қашықтық кемінде 3 м болуы тиіс.

- Қамтамасыз ету үшін, белгілі бір алаңның дайындалған қоршалған аумағы

қауіпсіздік.

-Мөлшері мен саны жалпы ауданға, кемпинг деңгейіне және орналастырылатын бірлік түріне байланысты туристерді орналастыру үшін белгіленген (шолу) орындарды жайластыру.

-Туристермен Ақпарат және барлық қажетті қызметтерді алудың қолжетімді және ыңғайлы (офлайн немесе он-лайн) жүйесі бар әкімшілік пункттің болуы.

 -Кемпинг сервисінің сыйымдылығы мен деңгейіне байланысты санитариялық тораптардың (жалпы пайдалану орындарының) қажетті санының болуы.

- Өздігінен тамақ дайындауға арналған аймақты ұйымдастыру ұсынылады.

-Орналастыру кемпингінің әрбір объектісін ала алатын туристердің санын кем-пинг әкімшілігі тұратын бір турға кемінде 6 м тұрғын алаң есебінен айқындайды.

Ақпараттық қамтамасыз ету:

Кемпинг аумағында барлық кемпинг аймақтары мен объектілерінің маңызы бар кемпинг аумағының картасы (схемасы) болуға тиіс.

Кемпинг аумағында кемпингке баратын жергілікті табиғи және мәдени көрікті жерлер туралы ақпаратты орналастыру ұсынылады.

Жылжымалы асхана

Жылжымалы асхана – тамақ әзірлеуге жабдықталған арнайы көлік немесе тіркеме.

Бақылау мұнарасы

бақылау мұнарасы келушілердің қорғалатын табиғи аумақтардын ерекшеліктерін бақылауға арналған базалық инфрақұрылымдық қондырғы. Биіктігі 3-10 м.

Бақылау палубасы (платформа) - табиғи объектіні жақсы көретін төбешікте орналасқан бақылау палубасы.

   Ені 9000 мм-ден кем емес, ұзындығы 4000 мм-ден кем емес. Өндіріс - ағашты, металды қолдану. Еденге арналған ең төменгі қалыңдығы 40 мм болатын қатты тақтай. Қоршау материалы - биіктігі кемінде 900 мм металл. Топыраққа 800 мм-ден кем емес тереңдікте бетондау үшін металл тіректер.

Коррозияға жол бермеу үшін барлық бекітпелер мырышталған немесе баспайтын болаттан жасалған болуы керек.

Құрылымның барлық ағаш бөліктері экологиялық таза табиғи майлармен сіңдіріліп, олар қолданылатын ағашпен үйлесімді болуы керек.

Құрылыс кезеңі

2021

Қапшағай су қоймасының жағалауы, (Қапшағай орманшылығы 23 орам 1 телім), көлемі 1,5 га

Нысаналы мақсаты: глэмпинг.

5

Глэмпинг

Глэмпинг-қоғамдықтамақтанупунктінқосаалғанда, 10-нан 40 шаршыметргедейін 10-20 нөмірден 60 орынғадейінқамтамасызететін, барлықжайлылықпенжабдықталғанжайлытұрғынүйменжайластырылғантабиғатдемалысы

Жалпы талаптар:

 Глэмпингі құрудың шарты-рельефті ескере отырып, жеңіл конструкцияларды (шыны, ағаш, тас және т.б.) пайдалану.Әр климаттық аймақ пен жағдай үшін белгілі бір материалдар қолайлы. Барлық шешімдердің негізі әртүрлі технологиялар бойынша жиналған қаңқалы үйлер, модульдік құрылымдар.

Екінші нұсқа әр түрлі деңгейдегі ағаш материалдарын пайдалану (құрғақ ағаш, желімделген ағаш және т.б.).).

Табиғи материалдарды пайдалану қажет.

Тасымалдау шығындарын азайту және материалдардың жергілікті ортаға теріс сыртқы әсер ету қаупін азайту үшін аймақта қол жетімді материалдарды пайдалану керек.

Қабат

 Бір қабатты құрылыс

Құрылыс кезеңі

2021

Ш.Уалиханов атындағы бастаудың маңы (Басши орманшылығы, 18 орам, 1 телім), көлемі 0,6 га

Нысаналы мақсаты: жылжымалы асхана, бақылау мұнарасы, демалу шатыры, инфотабло.

6

Бақылау мұнарасы

бақылау мұнарасы келушілердің қорғалатын табиғи аумақтардын ерекшеліктерін бақылауға арналған базалық инфрақұрылымдық қондырғы. Биіктігі 3-10 м.

Бақылау палубасы (платформа) - табиғи объектіні жақсы көретін төбешікте орналасқан бақылау палубасы.

   Ені 9000 мм-ден кем емес, ұзындығы 4000 мм-ден кем емес. Өндіріс - ағашты, металды қолдану. Еденге арналған ең төменгі қалыңдығы 40 мм болатын қатты тақтай. Қоршау материалы - биіктігі кемінде 900 мм металл. Топыраққа 800 мм-ден кем емес тереңдікте бетондау үшін металл тіректер.

Коррозияға жол бермеу үшін барлық бекітпелер мырышталған немесе баспайтын болаттан жасалған болуы керек.

Құрылымның барлық ағаш бөліктері экологиялық таза табиғи майлармен сіңдіріліп, олар қолданылатын ағашпен үйлесімді болуы керек.

Құрылыс кезеңі

2021

Демалыс шатыры

Демалыс шатыры(беседка)  орналастыру кезінде рельефтің ерекшеліктерін, ландшафттық композициясын, ашық жерлердің болуын, басқа архитектуралық объектілерді орналастыруды ескеру қажет. Әдетте беседкалар биік жерлерде, төбелерде олардан әдемі ландшафттардың көрінісі ашылатындай етіп орнатылады.

Бұл әдіс әсіресе су қоймасының жағасында тиімді.

Орындық - бұл бірнеше адамға арналған тар, әдетте ұзын орындықты бұйым. ЕҚТА экологиялық жолақтарда жиі демалатын орындармен жабдықталған.

Табиғи аймақтардағы демалыс орындарын ұйымдастырудың қарапайым, үнемді және тақырыптық жағынан ең қолайлы шешімі - бұл табиғи материалдарды пайдалану немесе белгілі бір жағдайларда ЕҚТА экотуризм объектісінің түс кодына сәйкес боялған, табиғи тастан және металлдан орындықтар дайындаудың мүмкін нұсқалары .- (ағаш және т.б.).

Жылжымалы асхана

Жылжымалы асхана – тамақ әзірлеуге жабдықталған арнайы көлік немесе тіркеме.

Инфотабло

Ақпараттық тақта - таңбаланатын өнімге қатысты жазулар мен белгілер бар ақпараттық тақтайша (Ч.Уәлихановтың экспедициялық маршрутының картасы көрсетілген стенд)

Құрылыс кезеңі

2021

Мыңбұлақ кордонының маңы (Мыңбұлақ орманшылығы, 31 орам, 1 телім), көлемі 0,5 га

Нысаналы мақсаты: жылжымалы асхана, глэмпинг.

7

Глэмпинг

Глэмпинг-қоғамдықтамақтанупунктінқосаалғанда, 10-нан 40 шаршыметргедейін 10-20 нөмірден 60 орынғадейінқамтамасызететін, барлықжайлылықпенжабдықталғанжайлытұрғынүйменжайластырылғантабиғатдемалысы

Жалпы талаптар:

 Глэмпингі құрудың шарты-рельефті ескере отырып, жеңіл конструкцияларды (шыны, ағаш, тас және т.б.) пайдалану.Әр климаттық аймақ пен жағдай үшін белгілі бір материалдар қолайлы. Барлық шешімдердің негізі әртүрлі технологиялар бойынша жиналған қаңқалы үйлер, модульдік құрылымдар.

Екінші нұсқа әр түрлі деңгейдегі ағаш материалдарын пайдалану (құрғақ ағаш, желімделген ағаш және т.б.).).

Табиғи материалдарды пайдалану қажет.

Тасымалдау шығындарын азайту және материалдардың жергілікті ортаға теріс сыртқы әсер ету қаупін азайту үшін аймақта қол жетімді материалдарды пайдалану керек.

Қабат

 Бір қабатты құрылыс

Құрылыс кезеңі

2021

Жылжымалы асхана

Жылжымалы асхана – алыс объектілерде тамақ әзірлеуге жабдықталған арнайы көлік немесе тіркеме.

Ақтау тауының етегі (Іле орманшылығы, 4 орам, 3 телім),көлемі 2,0 га

Нысаналы мақсаты: глэмпинг, кемпинг, жылжымалы асхана.

 

Глэмпинг

Глэмпинг-қоғамдықтамақтанупунктінқосаалғанда, 10-нан 40 шаршыметргедейін 10-20 нөмірден 60 орынғадейінқамтамасызететін, барлықжайлылықпенжабдықталғанжайлытұрғынүйменжайластырылғантабиғатдемалысы

Жалпы талаптар:

 Глэмпингі құрудың шарты-рельефті ескере отырып, жеңіл конструкцияларды (шыны, ағаш, тас және т.б.) пайдалану.Әр климаттық аймақ пен жағдай үшін белгілі бір материалдар қолайлы. Барлық шешімдердің негізі әртүрлі технологиялар бойынша жиналған қаңқалы үйлер, модульдік құрылымдар.

Екінші нұсқа әр түрлі деңгейдегі ағаш материалдарын пайдалану (құрғақ ағаш, желімделген ағаш және т.б.).).

Табиғи материалдарды пайдалану қажет.

Тасымалдау шығындарын азайту және материалдардың жергілікті ортаға теріс сыртқы әсер ету қаупін азайту үшін аймақта қол жетімді материалдарды пайдалану керек.

Қабат

 Бір қабатты құрылыс

Құрылыс кезеңі

2021

Кемпингтер

Кемпинг-бұл туристерге арналған жабдықталған лагерь, шатырлар, автотұрақтар мен дәретханалар бар. Жұмыс істеуі кемпинг негізделген өзіне-өзі қызмет көрсетуі. Лагерьге қызмет көрсету саласының коммерциялық инфрақұрылымы да кіруі мүмкін.

Жалпы талаптар:

Кемпингтер, олардың түріне, қызмет көрсету деңгейіне және мамандануына қарамастан, келесі міндетті (базалық) өлшемдерге сәйкес келуі керек:

- Кез келген орналастыру объектілері мен кемпинг құрылыстары арасындағы қашықтық кемінде 3 м болуы тиіс.

- Қамтамасыз ету үшін, белгілі бір алаңның дайындалған қоршалған аумағы

қауіпсіздік.

-Мөлшері мен саны жалпы ауданға, кемпинг деңгейіне және орналастырылатын бірлік түріне байланысты туристерді орналастыру үшін белгіленген (шолу) орындарды жайластыру.

-Туристермен Ақпарат және барлық қажетті қызметтерді алудың қолжетімді және ыңғайлы (офлайн немесе он-лайн) жүйесі бар әкімшілік пункттің болуы.

 -Кемпинг сервисінің сыйымдылығы мен деңгейіне байланысты санитариялық тораптардың (жалпы пайдалану орындарының) қажетті санының болуы.

- Өздігінен тамақ дайындауға арналған аймақты ұйымдастыру ұсынылады.

-Орналастыру кемпингінің әрбір объектісін ала алатын туристердің санын кем-пинг әкімшілігі тұратын бір турға кемінде 6 м тұрғын алаң есебінен айқындайды.

Ақпараттық қамтамасыз ету:

Кемпинг аумағында барлық кемпинг аймақтары мен объектілерінің маңызы бар кемпинг аумағының картасы (схемасы) болуға тиіс.

Кемпинг аумағында кемпингке баратын жергілікті табиғи және мәдени көрікті жерлер туралы ақпаратты орналастыру ұсынылады.

Құрылыс кезеңі

2021

Кемпингтер

Кемпинг-бұл туристерге арналған жабдықталған лагерь, шатырлар, автотұрақтар мен дәретханалар бар. Жұмыс істеуі кемпинг негізделген өзіне-өзі қызмет көрсетуі. Лагерьге қызмет көрсету саласының коммерциялық инфрақұрылымы да кіруі мүмкін.

Жалпы талаптар:

Кемпингтер, олардың түріне, қызмет көрсету деңгейіне және мамандануына қарамастан, келесі міндетті (базалық) өлшемдерге сәйкес келуі керек:

- Кез келген орналастыру объектілері мен кемпинг құрылыстары арасындағы қашықтық кемінде 3 м болуы тиіс.

- Қамтамасыз ету үшін, белгілі бір алаңның дайындалған қоршалған аумағы

қауіпсіздік.

-Мөлшері мен саны жалпы ауданға, кемпинг деңгейіне және орналастырылатын бірлік түріне байланысты туристерді орналастыру үшін белгіленген (шолу) орындарды жайластыру.

-Туристермен Ақпарат және барлық қажетті қызметтерді алудың қолжетімді және ыңғайлы (офлайн немесе он-лайн) жүйесі бар әкімшілік пункттің болуы.

 -Кемпинг сервисінің сыйымдылығы мен деңгейіне байланысты санитариялық тораптардың (жалпы пайдалану орындарының) қажетті санының болуы.

- Өздігінен тамақ дайындауға арналған аймақты ұйымдастыру ұсынылады.

-Орналастыру кемпингінің әрбір объектісін ала алатын туристердің санын кем-пинг әкімшілігі тұратын бір турға кемінде 6 м тұрғын алаң есебінен айқындайды.

Ақпараттық қамтамасыз ету:

Кемпинг аумағында барлық кемпинг аймақтары мен объектілерінің маңызы бар кемпинг аумағының картасы (схемасы) болуға тиіс.

Кемпинг аумағында кемпингке баратын жергілікті табиғи және мәдени көрікті жерлер туралы ақпаратты орналастыру ұсынылады.

Құрылыс кезеңі

2021

Жылжымалы асхана

Жылжымалы асхана – тамақ әзірлеуге жабдықталған арнайы көлік немесе тіркеме.

 

 

 

Барлық объектілерге қойылатын жалпы талаптар

 


Инженерлік инфрақұрылым объектісінің құрылысына қойылатын талаптар

Құрылыс ережелеріне сәйкес кез-келген құрылыс жобасын іске асыру жер учаскесіне тиісті меншік құқығы және келесі кезеңдер негізінде жүзеге асырылады:

Құрылыс жобаларын әзірлеу үшін бастапқы материалдарды алу;

Эскизді келісілуі (эскиздік жоба);

Құрылыс жобаларын жобалау және сараптау;

Құрылыс-монтаждау жұмыстары;

Салынған нысанды қабылдау және пайдалануға беру.

Құрылыс жобаларын дамытуға арналған бастапқы материалдар:

1) сәулет-жоспарлау тапсырмасы (бұдан әрі - СЖТ);

2) инженерлік және коммуналдық қызмет көздеріне қосылудың техникалық шарттары (бұдан әрі - техникалық шарттар);

3) тік жоспарлау белгілері;

4) егжей-тегжейлі жоспарлау жобасының көшірмесі;

5) сыртқы инженерлік желілердің маршруттарының схемасы.

Инженерлік инфрақұрылым объектілерін салуға қойылатын талап - электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру бойынша техникалық шарттарды алу. Егер жоғарыда аталған техникалық шарттарды алу мүмкін болмаса, баламалы энергия көздерін пайдалануға рұқсат етіледі.

Көлік инфрақұрылымының құрылысына қойылатын талаптар

 

Ұлттық парктің аумағында жоғары және тиімді көлік байланысын қамтамасыз ететін заманауи көлік-логистикалық жүйені құру. Құрылыс алаңдарынан жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына дейінгі көлік инфрақұрылымының интеграциясын қамтамасыз ету.

Әлеуметтік инфрақұрылым құрылысына қойылатын талаптар

 

Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін үй-жайларды салу.

Туристер үшін жайлы демалысты ұйымдастыру, жақсарту - оның бойымен қозғалу маршруттарын жүйелеу, демалыс орындарын ұйымдастыру, рельефті орналастыру, ауданның ерекше ландшафтық сипаттамаларын анықтау, сәндік функцияны орындау.

Абаттандыру элементтеріне рельефті ұйымдастыру құралдары (баспалдақтар, беткейлер, тіреу қабырғалары), қоршаулар, кішігірім архитектуралық нысандар (декор элементтері, беседкалар, урналар, орындықтар және т.б.) жатады.

Орындық - бұл бірнеше адамға арналған тар, әдетте ұзын орындықты бұйым. ЕҚТА экологиялық жолақтарда жиі демалатын орындармен жабдықталған.

Табиғи аймақтардағы демалыс орындарын ұйымдастырудың қарапайым, үнемді және тақырыптық жағынан ең қолайлы шешімі - бұл табиғи материалдарды пайдалану немесе белгілі бір жағдайларда ЕҚТА экотуризм объектісінің түс кодына сәйкес боялған, табиғи тастан және металлдан орындықтар дайындаудың мүмкін нұсқалары .- (ағаш және т.б.).
Демалыс шатыры(беседка) - бұл тыныш және қысқа мерзімді демалысқа арналған, жеңіл-желпі құрылым. Әдетте үстел, орындықтар мен шатыр. Құрылымның мөлшері - бір немесе бірнеше орындықтар мен үстел.

Демалыс шатыры(беседка)  орналастыру кезінде рельефтің ерекшеліктерін, ландшафттық композициясын, ашық жерлердің болуын, басқа архитектуралық объектілерді орналастыруды ескеру қажет. Әдетте беседкалар биік жерлерде, төбелерде олардан әдемі ландшафттардың көрінісі ашылатындай етіп орнатылады.

Бұл әдіс әсіресе су қоймасының жағасында тиімді.

Қоқыс жәшіктері - бұл қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған, қорғалатын табиғи аумақтарда келушілердің жүретін аймақтарында орнатылған контейнерлер.

Қабаттар саны

 

Объекттердің орналасуына тәуелді.

 

Құрылыс нысандарының аумағын абаттандыру

 

Ұлттық парк аумағында өсетін барлық жасыл желектер қорғалуда.

Жасыл желектердің күтіп-баптауына мыналар кіреді:

1) жасыл желектерді отырғызу;

2) ағаштарды әктеу, қоршауларды қырку, өскіндерді жою; 3) гүлзарларды, газондарды орналастыру, оларды арам шөптерден тазарту, шөбін шабу;

4) жасыл желектерді суару;

5) жасыл желектердің зиянкестермен және ауруларымен күресу.

Ұлттық парктің жерлеріндегі ағаштарды кесу ағаш кесу билеті негізінде жүзеге асырылады.

Құрылыс кезінде пайда болған қалдықтарды жою

 

Объектілерді салу кезінде экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау үшін құрылыс қалдықтарын қауіпсіз өңдеу, залалсыздандыру және қауіпсіз жою бойынша шаралар қабылдау қажет.

Тұрмыстық қалдықтарды жинау үшін арнайы бөлінген жерде қақпағы бар контейнерлер қолданылуы қажет.

Санитарлық-гигиеналық қондырғыларға қойылатын талаптар

 

Дәретхана павильондарына ең төменгі деңгейгегі

техникалық талаптарға сәйкес болу және механикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажет,

өрт қауіпсіздігі, радиациялық, жылу және

өмірлік цикл процестеріндегі санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті,

4-тарауға сәйкес металл құрылымдар «Жалпы техникалық

металл құрылымдарға қойылатын талаптар»техникалық регламентінің

Қазақстан Республикасының «Металл құрылымдар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Республика Үкіметімен бекітілген

Қазақстан 2008 жылғы 31 желтоқсандағы No 1353.

2) дәретхана павильонының металл құрылымы төменгі талаптарға сәйкес болу қажет,

сыртқы және ішкі коррозияға қарсы қажетті қорғаныс және қар мен жел жүктемелеріне және олардың сенімділік коэффициенттеріне(СТ SEV 1407-88) статикалық сипаттамаларға сәйкес келеді

3) дәретхана павильонының жылу оқшаулауы, оның ішінде қолданудағы жылуды оқшаулағыш материал, металл каркастын көбік полиуретаннан жасалған жылу оқшаулағыш жабыны, сыртқы терезе және

есік жақтаулары Қазақстан Республикасының талаптары және аймақтың климаттық жағдайлары үшін қолайлы

нормативтік және техникалық талаптарға сәйкес келуі керек

Жылу оқшаулағыш материалдың минималды қажетті қалыңдығы қабырғалары кем дегенде 15 см, едені кемінде 15 см, төбесі кемінде 15 см. еденнің, қабырғалардың және төбенің буындары арнайы бұрыштық плинтуспен оқшауланған және тығыздалған болуы керек

4) Еден жанғыш емес және ылғалға төзімді материалдардан тұруы керек

артық сұйықтықты жинап ағызуға арналған ойық (шұңқыр) болуы қажет

5) Бөлмедегі төбенің биіктігі 2,5 м-ден кем емес.

6) Шатыр бір скатты,  мырышталған профильді қаңылтырдан шығыңқы қасбетінен және бүйірінен 0,2 м биіктіктегі сәндік парапет. Парапеттің биіктігі 0,6 м-ден кем емес. Парапеттің төменгі жағына периметр бойымен орнатылған  жарық диодтармен жарықтандыру қажет.

7) сыртқы металл есік оқшауланған, бір жапырақты,

герметизациялау үшін периметрі бойынша резеңке тығыздағышпен қамтамасыз етілген, температура көтеріліп – түсуі мен ылғалға төзімді,

цилиндр тәрізді  құлыппен қамтылған, рычаг тұтқасы мен есікті жапқышпен қамтылған.

8) павильон тегіс негізге орнатылған (асфальт, бетон,

қиыршық тас) периметрі бойынша тегістеу және астында көбік оқшаулаумен қыста суып кетпеуді болдырмау үшін қамтылған

Мүгедектердің құрылыс алаңдарына қол жетімділігі үшін әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету

 

1) нысандарды жобалау және салу кезінде мүгедектерге арналған пандустар, қоршаулар, қоңырау түймелерін орнату қажет.

2) даму объектілері шегінде орналасқан автомобильдерге арналған ашық тұрақтардың жобасын жасау мен салуда мүгедектердің жеке көліктері үшін арнайы орындар қажет;

Құрылыс алаңдарында мүгедектердің қол жетімділігіне бейімделу мүмкіндігі болмаған жағдайда, мүгедектердің қажеттіліктерін барынша ескере отырып, қажетті шаралар әзірленіп, жүзеге асырылуы керек.

 

Қазақстан Республикасының азаматтық және жер заңнамасына сәйкес, игеріліп жатқан жер учаскесінде орналасқан жылжымайтын мүлікті бұзумен байланысты барлық шығындарды өтеу туралы талаптар.

Негізгі талап - жер учаскесін пайдаланушының салынып жатқан жер учаскесінде бұзылатын ескі объектілерді тапқан жағдайда объектілерді бұзу туралы актілерді ұсынуы.

 

Құрылыс объектілерін жобалауға қойылатын талаптар

 

Құрылыс және абаттандыру объектілерінің қасбеттерін, интерьерлерін жобалау эстетикалық және әлеуметтік-мәдени табиғат принциптерін ескере отырып, келесі дизайн талаптарын сақтай отырып жүргізілуі керек:

- объектінің құрылыс орны мен міндеттерімен тақырыптық және көрнекі байланысы

- құрылыстың табиғи жағдайына және экологиялық туризмнің мәніне көзбен қайшы келетін элементтер санының болмауы немесе минимизациясы;

- сәулет нысанын табиғи контекстке үйлесімді интеграциялау (сәулет формасының табиғи ортаға үстемдігін болдырмау);

- жергілікті мәдениеттің ерекшеліктерін ескеру және оған жол берілмейтін және менсінбейтін қатынастан аулақ болу; жергілікті дәстүрлерді ескеру немесе дизайнның бейтараптылығын қамтамасыз ету;

- қасбеттер мен абаттандыру элементтерінің архитектуралық дизайнын анықтау кезінде МҰТП аумағында (жасалып жатқан объектілердің жанында) орналасқан мәдени мұра объектілері архитектурасының ерекшеліктерін ескеру;
- қоршаған ортаның нақты жағдайларын ескере отырып, жобаланатын объектілерге арналған дизайн кодын және түс кодын әзірлеу;

- объектінің семантикалық мазмұнын және оның ерекше қорғалатын табиғи аумақта орналасуын баса көрсетіп, табиғи әрлеу материалдарының басым қолданылуы; - навигация, ақпарат және реттеу құралдарының ақпараттық құралдары мазмұнының ақпараттылығы, оқылымдығы және қабылдаушылығы.