Көктемнің басталуымен «Алтын-Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде көбею маусымы басталады. Суретте қара бауыр буылдырықтың жұмыртқаларын салуы. Қара бауыр буылдырық- ҚР Қызыл кітабына енгізілген түрі, алайда Қазақстанның кейбір өңірлерінде кәдімгі түрі болып табылады. Сыртқы көріністе қара бауыр буылдырық күлге ұқсас, саджадан айырмашылығы қара бауыр буылдырықта жоқ, ал қара бауыр буылдырықта қара кеуде бар. Сонымен қатар, қара бауыр буылдырық қиыршық сазды топырақта, ал саджа құмды топырақта ұясалады. Қара бауыр буылдырықтың жұмыртқа басуы 3, кейде одан да көп жұмыртқадан тұрады, ұя салу сәуір айының аяғынан тамыздың ортасына дейін басталады. Қара бауыр буылдырық жерге ұя салады, жұмыртқалардың 92% - ы жыртқыштардан өледі, сондықтан жұмыртқаны қайтасалуға тура келеді. Қара бауыр буылдырық суы бар жерде болады, 60-70 шақырымға дейін ұшып бара алады. МҰТП-дегі қара бауыр буылдырықтардың негізгі шоғырлану орындары Матай, Сулыматай, Қосбастау, Күйіктума кордондары мен Талды суағарының маңы болып табылады. Суару алаңында құстар су ішеді, содан кейін шомылып, төменгі қауырсындарын сулайды, балапандарын төменгі қауырсындары арқылы суғарады. 2020 жылғы бақылауларға сәйкес, 6 балапанға дейін шығарылғаны байқалды. Күзгі-қысқы кезеңде 2 топта 12-15 құсқа дейін тіркелді. 2020 жылы сауалнама деректері бойынша ұлттық паркте 119 қара бауыр буылдырық есепке алынған. Қара бауыр буылдырық қыркүйек-қазан айларында, кейде кейінірек жылы жаққа ұшып кетеді. 2020 жылдың бақылауы бойыншаі соңғы кездесуі 27 желтоқсанында тіркелген.