«Алтынемел» ұлттық саябағы Қазақстанның оңтүстік-шығысындаорналасқанОның табиғаты георгафиялық аймақтың сан түрін өз бойына қамтуыменәсемдігімен жұртшылықты таң қалдырадыМұнан шөл дала мен шөлейіт жердің детаулы жердің де әсем табиғатын көре аласың.Саябақ территориясында тау жүйесі мен Іле өзені ағып жатыр.