Услуги

Akhmetbekov Galym

 

Year and place of birth 26.03.1981, higher, Kazakh institute of right and international relations; 2) Higher, Kazakh National Agrarian University 1) Law, organization, transportation, operation and transportation, 2) Forest resources and leaf.

  • 09.2001- 03.12.2001 Under an individual labor contract, the secretary of the judicial session of the Zhaksynsky district court of the Administrator of the courts of Akmola region.
  • 02.2007 08.09.2008 Senior bailiff of the Taldykorgan territorial division of the Administrator of courts in Almaty region
  • 09.2008 19.01.2009 Deputy Director of the State Enterprise "Tazar" apparatus of akim of Talgar region
  • 01.2009 13.12.2010 Executive Director of Marat Production Cooperative
  • To date, Deputy General Director of GNPP Altyn-Emel.
  • Knowledge of the language Kazakh, Russian, English, German Personal qualities Responsible, responsive, competent, able

independently make the right operational decisions, constantly studies regulatory legal acts and skillfully applies them in practice.

Date of birth:

10.08.1957 year

 

Nationality:

Kazakh

 

Marital status

Married

 

Education:

1) Higher, Kazakh agricultural Institute 1988;

2) Secondary technical, Koksu agricultural College 1976;

 

Specialty

1) scientist agronomist;

2) mechanical technician;

 

 

 

Date of

acceptance

date of

dismissal

Track record

06.12.1978

08.05.1985

The farm "Golubiewski" the Engineer under safety precautions.

05.05.1985

29.10.1988

The Farm «Golubiewski» Branch Manager

28.10.1988

16.03.1992

Collective Farm " Amangeldy» Chairman of the Board of the collective farm.

16.03.1992

30.11.1992

Guards district administration Deputy head of the district administration head of the district Department of agriculture.

30.11.1992

14.02.1998

State Farm «Araltobe» Director of the state farm "Araltobe".

14.02.1998

20.11.1999

Director of IЕ " Bayadilov and K»

22.11.1999

05.03.2000

AOTU of the Ministry of agriculture of the Republic of Kazakhstan is the Chief state inspector for seed production.

23.03.2000

02.03.2004

PSK «Golubiewski» The Chairman of the PSC "Golubiewski".

01.07.2004

02.03.2010

Direktorioa "Zholbarys" AGRO

02.03.2010

at present

Director General of the  " state national natural Park "Altyn-Emel"

 

Knowledge of the language

              

Kazakh-native, Russian-fluent, English-with dictionary

Personal qualities:

on the way to the service he showed himself only from the good side. Qualified specialist with experience, organizational and analytical skills. The team enjoys a well-deserved authoritative leader

 

 

 

Жылы және туған жері

26.03.1981г.,  Алматы облысы

   
Отбасы жағдайы  Үйленген
   
Мамандығы 1) жоғары, Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институты;
  2) жоғары, Қазақ ұлттық аграрлық университеті
   
Жұмыс өтілі 1) Құқықтану, Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану,
  2) Орман ресурстары және орман шаруашылығы

 

 

Жұмысқа қабылданған күні

Жұмыстан шығарылған күні

                          Қызметтік тізім

17.09.2001

03.12.2001

Жеке еңбек шарты бойынша Ақмола облысы Соттар әкімшісі Жақсы аудандық сотының сот отырысының хатшысы

19.02.2007

08.09.2008

Алматы облысы бойынша Соттар әкімшісінің Талдықорған аумақтық учаскесінің аға сот орындаушысы

09.09.2008

19.01.2009

Талғар ауданы әкімі аппаратының "Тазар" МКК директорының орынбасары

20.01.2009

13.12.2010

"Марат" өндірістік кооперативінің атқарушы директоры»

06.02.2017

Қазіргі уақытта

"Алтынемел" МҰТП бас директорының орынбасары»

 

Тіл білімі                                    қазақ, орыс, ағылшын, неміс

 

Жеке қасиеттері     жауапты, сауатты,  өз бетінше дұрыс жедел шешімдер қабылдауды біледі, Нормативтік құқықтық актілерді үнемі зерттейді және оларды тәжірибеде шебер қолданады.

 

Жылы және туған жері

 

Отбасы жағдайы

 

Білімі

 

 

 

 

 

 

Мамандығы 

 

 

Жұмыс өтілі

 

26.03.1981г.,

Алматы облысы

 

Үйленген

 

1) жоғары, Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институты;

 

2) жоғары, Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 

1) Құқықтану, Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану,

 

2) Орман ресурстары және орман шаруашылығы

 

Жұмысқа қабылданған күні

Жұмыстан шығарылған күні

                          Қызметтік тізім

17.09.2001

03.12.2001

Жеке еңбек шарты бойынша Ақмола облысы Соттар әкімшісі Жақсы аудандық сотының сот отырысының хатшысы

19.02.2007

08.09.2008

Алматы облысы бойынша Соттар әкімшісінің Талдықорған аумақтық учаскесінің аға сот орындаушысы

09.09.2008

19.01.2009

Талғар ауданы әкімі аппаратының "Тазар" МКК директорының орынбасары

20.01.2009

13.12.2010

"Марат" өндірістік кооперативінің атқарушы директоры»

06.02.2017

Қазіргі уақытта

"Алтынемел" МҰТП бас директорының орынбасары»

 

Тіл білімі                                    қазақ, орыс, ағылшын, неміс

 

Жеке қасиеттері     жауапты, сауатты,  өз бетінше дұрыс жедел шешімдер қабылдауды біледі, Нормативтік құқықтық актілерді үнемі зерттейді және оларды тәжірибеде шебер қолданады.

 

Жылы және туған жері

10.08.1957 жыл

Алматы облысы

   
Отбасы жағдайы Үйленген
   
Білімі 1) жоғарғы, 1976 ж. Көксу ауыл шаруашылық техникумы;
  2) жоғары, 1988 жылы   Қазақ Еңбек Қызыл Ту ордені  ауыл шаруашылық институты
   
Мамандығы 1) техник-механик мамандығы;
 

2) ғалым аграном маманы; 

 

 

 

Жұмысқа қабылданған күні

Жұмыстан шығарылған күні

Қызметтік тізім

06.12.1978

08.05.1985

Голубиновка совхозының №3 бөлімшесінің наладчигі

05.05.1985

29.10.1988

Қоғалы совхозының бас агрономы

28.10.1988

16.03.1992

Амангельді колхозының  председателі

16.03.1992

30.11.1992

аудан әкімшілігінің аудандық ауыл шаруашылық басқармасының бастығы

30.11.1992

14.02.1998

Аралтөбе совхозының директоры

14.02.1998

20.11.1999

 ПТ «Баядилов и К» директоры

22.11.1999

05.03.2000

бас маман- мемлекеттік тұқым селекторы

23.03.2000

02.03.2004

Голубиновка совхозының председателі

01.07.2004

02.03.2010

«Жолбарыс-Агро» ЖШС директоры

02.03.2010

Қазіргі уақытта

"Алтын-Емел" МҰТП-тің  бас директоры»

 

Тіл білімі                        Қазақ тілі- ана тілі, Орыс тілі- еркін, ағылшын тілі сөздікпен

 

Жеке қасиеттері   Қызметтік жолында өзін тек қана жақсы жағынан көрсете білді. Басшылық жұмыста тәжірибесі, ұйымдастырушылық және талдау қабілеттері бар білікті маман. Ұжым арасында сыйлы, абыройлы басшы.

 

Год и место рождения

26.03.1981г.,

Алматинская область

Семейное положение Женат
   
Образование 1) высшее, Казахский институт правоведения и международных отношений;
  2) высшее, Казахский национальный аграрный университет
   
Специальность 1) Юриспруденция, организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта,
  2) Лесные ресурсы  и лесоводство
   

                                                                       

 

 

Дата принятия

Дата увольнения

                          Послужной список 

17.09.2001

03.12.2001

По индивидуальному трудовому договору секретарь судебного заседания Жаксынского районного суда Администратора судов Акмолинской области

19.02.2007

08.09.2008

Старший судебный исполнитель Талдыкорганского территориального участка  Администратора судов по Алматинской области

09.09.2008

19.01.2009

Заместитель директора ГКП «Тазар» аппарата акимаТалгарского района

20.01.2009

13.12.2010

Исполнительный директор Производственного кооператива «Марат»

06.02.2017

По настоящее время

Заместитель генерального директора ГНПП «Алтын-Эмель»

       

 

Знания языка                    Казахский, русский, английский, немецкий

 

Личные качества             Ответственный, отзывчивый, грамотный, умеет

самостоятельно принимать правильные оперативные решения, постоянно изучает     нормативно правовые акты и умело применяет их на практике.